دکتر الهام حبیبی به منظور رشد و تکامل هرچه سریع فرزند شما نکات بسیار ارزنده ای را در آپارات تهیه و تنظیم کرده اند که به هر مادر و پدری که به فکر فرزند خود هستند توصیه می شود که از دیدن این ویدئو های آموزشی بازدید کنند .