1. برگزاری دوره های آموزشی مهارتی بلند مدت
 • کودک باهوش و خلاق 1400
 • در انتظار فرشته ویژه مادران و پدران باردار
 • گپ و گفتی با پدران در مورد تکامل همه جانبه کودک
 • پرورش فرزند خاص ویژه پزشکان
 • تکامل همه جانبه کودک ویژه مراقبین کودک در مهد کودک و منزل
 • تکامل همه جانبه کودکان در 1000 روز طلایی زندگی ویژه والدین
 1. برگزاری دوره های آموزشی مهارتی بلند مدت
  • کودک کتاب خوان
  • قصه گویی برای کودک
  • کودک شاد
  • بازی با کودک
  • ورود فرزند دوم
  • تنظیم خواب کودک
  • گریه کودک
  • غم بعد از زایمان و نوزادم
  • مادر شاد
  • از پوشک گرفتن
 2. برگزاری برنامه های آموزشی رایگان و عمومی از طریق لایو اینستاگرام به صورت فردی و مشترک
 3. اجرای مشاوره های فردی با تعداد محدود
 4. انتشار مطالب آموزشی مرتبط با تکامل همه جانبه کودکان در فضای مجازی
 5. انتشار کتاب تکامل همه جانبه کودکان
 6. انتشار مقالات علمی در سطح ملی و بین المللی
 7. تفسیر فیلمهای کودکان ارسالی از طرف شما