فعالیتهای آموزشی و مشاوره ای من

 1. برگزاری 26 دوره آموزشی مهارتی ویژه والدین
 • تکامل همه جانبه کودکان (5 دوره)
 • عزت نفس و اعتماد به نفس (5 دوره)
 • هوش هیجانی کودک (4 دوره)
 • بازی و اسباب بازی (2 دوره)
 • پدر و مادر کافی (2 دوره)
 • استقلال، لجبازی و قشقرق کودکان (3 دوره)
 • مادر باردار و مراقبتهای تکاملی نوزادان ؛ 28 روز اول زندگی (3 دوره)
 • سبد موفقیت کودکان (3 دوره)
 1. برگزاری 35 برنامه آموزشی رایگان از طریق لایو اینستاگرام
 2. برگزاری کارگاههای آموزشی تکامل همه جانبه کودکان و مراقبت تکاملی کودک پس از سالها چشم انتظاری جهت کارکنان وزارت بهداشت و پژوهشگاه رویان
 3. همکاری و تدریس کارگاههای آموزشی تکامل همه جانبه کودکان برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در پروژه طراحی مدل ارتقاء تکامل کودکان اسلامشهر  Early Childhood Development
 4. حضور در 9 قسمت از برنامه مثبت سلامت در شبکه سلامت به صورت گفتگوی تلفنی در مورد جوانب مختلف تکامل کودک
 5. اجرای بیش از 1200 مشاوره فردی به صورت حضوری و غیر حضوری در خصوص تکامل همه جانبه کودکان
 6. پاسخگویی به بیش از 4000 سوال کوتاه و گاها” طولانی از طریق دایرکت اینستاگرام، واتس اپ و به صورت تلفنی