راه های تحریک حواس پنجگانه+عکس|دکتر الهام حبیبی

راه های تحریک حواس پنجگانه
راه های تحریک حواس پنجگانه

در این مقاله میخواهیم به معرفی راه های تحریک حواس پنجگانه بپردازیم.

حواس پنجگانه هر انسانی راههای ورود تحریکات محیطی به بدن او می باشند.

این حواس از همان ابتدای تولد نیاز به تحریک و مراقبت و توجه دارند .

مغز نوزاد و شیرخوار بسیار فعال است؛ به شکلی که تا پایان سه سالگی مغز هشتاد درصد رشد و نمو خود را طی کرده است.

 بنابراین در این دوران هست که به شدت اتصالات عصبی بین سلول های مغزی اتفاق می افتد. این اتصالات که حاصل ورودی های محیطی هستند، از طریق حواس پنجگانه اتفاق می افتد. حواس پنجگانه ورودی هایی هستند که باعث میشود تحریکات محیطی از محیط وارد قسمت های مختلف مغز شود.

 مغز نوزاد آنها را آنالیز میکند  و بعد در محل خودش جایگزاری میکند و آن حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را میسازد .

هرچقدر ورودی های مغز در دوران نوزادی و شیرخوارگی و نوپایی بیشتر باشد، تکامل مغز بیشتر اتفاق می افتد؛ synapse های بیشتری تشکیل میشود و synapse ها استحکام بیشتری پیدا میکنند.

وقتی این synapse ها که همان اتصالات سلول های عصبی هستند بیشتر میشود یادگیری بیشتر اتفاق می افتد و حاصل آن این هست که گفته شده بچه هایی که در دوران کودکی و بخصوص زیر سه سال تحریکات محیطی کافی از طریق حواس پنجگانه دریافت میکنند در دوران مدرسه یادگیری و حافظه بهتری دارند.

هرقدر فرصت برای درک محرکات محیطی کودک بیشتر باشد، اتصالات مغزی بیشتری تشکیل می گردد .

بنابراین او تجربیات بیشتری را کسب می کند. هر کودکی یک سیستم حسی منحصر به فرد دارد. در این خصوص به همه حواس کودک از جمله لامسه، بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی باید توجه نمود.

سنین کودکی حس های بینایی، بویایی، چشایی و شنوایی و لامسه با هم در طی زمان و بنابه میزان دریافت محرکهای گوناگون ، هماهنگ و یک پارچه می شوند و از آن طریق کودک به تدریج می فهمد که در طول روز چه اتفاقاتی برایش افتاده است.

به کمک حس لامسه کودک، میتوان ارتباط بهتری با او برقرار کرد؛ هنگامی که کودک روی قفسه سینه قرار میگیرد، از این طریق آرامشی در وجود کودک ایجاد میشود.

حس بویایی کودکان
حس بویایی کودکان

کودک با کمک حس بویایی درک متفاوتی از محیط اطراف خود خواهد داشت.

برای تشخیص خوب یا بد بودن غذا کودک از حس چشایی کمک میگیرد؛ کودک به کمک حس چشایی مزه و طعم غذاهای مختلف را تشخیص میدهد.

از طریق حس چشایی او میتواند برخی از خاطره های مرتبط با غذا را به یاد آورد؛ بنابراین باعث تقویت حافظه او میشود.

کودکان به وسیله شنوایی اطلاعات را از محیط اطراف خود دریافت میکنند.

برای تقویت حس بینایی کودک میتوان از بازی هایی مثل پازل استفاده کرد.او با استفاده از این حس میتواند اشیا را تشخیص دهد.