کودک را مجبور به عذرخواهی نکنید|دکتر الهام حبیبی

کودک را مجبور به عذرخواهی نکنید
کودک را مجبور به عذرخواهی نکنید

اگر کودک شما مرتکب اشتباهی شود چه واکنشی خواهید داشت؟آیا او را مجبور به عذرخواهی میکنید؟

در این مقاله درمورد عذرخواهی صحبت خواهد شد و هم چنین اینکه هیچ وقت نباید کودکان را مجبور به عذرخواهی کرد، حتی اگر مرتکب اشتباه بزرگی شده باشند.

هنگامی که اشتباهی رخ میدهد، سه مرحله باید طی شود:

1-پذیرش 2-عذرخواهی 3-جبران

1-پذیرش: به این مفهوم است که قبول کنید آن اشتباه را شما انجام دادید و مسئول آن اشتباه هستید.

2-عذرخواهی: در این مرحله حتما باید از فردی که در مورد او اشتباهی شده است، عذرخواهی شود.

3- جبران: در این مرحله باید اشتباهی که اتفاق افتاده است و آسیب یا خسارتی که وارد شده است، جبران شود.

کودکان این مراحل را از ابتدای تولد نمیدانند و باید به آنها آموزش داده شود؛ آنها باید در مسیر زندگی، برخورد با اشتباه را یاد بگیرند و هم چنین به این باور برسند که همه اشتباه میکنند و مهم پیشگیری  از تکرار اشتباه است.

همدلی به طور ذاتی در درون همه ی کودکان وجود دارد؛ اگر دقت کرده باشید هنگامی که کارتون هایی را نگاه میکنند که در آن صحنه هایی وجود دارد که کسی آسیب دیده یا اشتباهی انجام میشود، ناراحت میشوند و حتی شاید کمی اشک در چشمان آنها بیاید.

بنابراین کودکان همدلی را حس میکنند، اما باید به آنها یاد دهید که چطور اشتباه را جبران کنند.

کودکان برای یادگیری عذرخواهی سه مرحله را باید طی کنند:

مرحله اول:

کودکان باید الگوی عذرخواهی داشته باشند. بهترین الگوی عذرخواهی برای آنها پدر و مادر است.

هنگامی که کودک در مسیر زندگی ببیند که هر اشتباهی که اتفاق می افتد پدر یا مادر با شجاعت و با آرامش و احترام از طرفین عذرخواهی میکنند، پس یاد میگیرد که این عذرخواهی جزئی از زندگی است و نیاز است که بعد از هر اشتباه عذرخواهی شود. مهم ترین مرحله الگو بودن برای عذرخواهی است.

مرحله دوم:

تمرین است. در طول روز اگر اشتباهی میکنید از خود کودک عذرخواهی کنید و سپس در بازی به خصوص بازی های وانمودی اشتباهی انجام دهید و سپس عذرخواهی کنید و این را در قالب بازی به عنوان یک قسمت از بازی بارها تکرار کنید تا این عذرخواهی در کودک شکل بگیرد.

مرحله سوم:

مهارت است. زمانی است که کودک این مهارت را پیدا کند تا هرموقع که اشتباه میکند بتواند عذرخواهی کند؛ البته این مهارت به شرط داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس امکان پذیر است.

کسی میتواند عذرخواهی کند که اعتماد به نفس این را داشته باشد که اگر عذرخواهی کرد به شخصیت خود توهین نکرده باشد. افرادی که عزت نفس پایینی دارند، خیلی سخت عذرخواهی میکنند، زیرا گمان میکنند که آنقدر خوب نیستند که بتوانند از دیگران عذرخواهی کنند و ممکن است با عذرخواهی مورد انتقاد و سرزنش قرار بگیرند و این شرایط را برای آنها بدتر میکند.

بنابراین با سپری کردن سه مرحله ی الگو بودن برای عذرخواهی، تمرین عذرخواهی و کسب مهارت عذرخواهی، کودکان میتوانند عذرخواهی کنند.

هرگز از جمله هایی مانند: “تا وقتی عذرخواهی نکردی حق نداری با من حرف بزنی، من منتظرم که ازم عذرخواهی کنی و… استفاده نکنید.

این جملات تا زمانی که مهارت لازم به دست نیامده  است، نمیتواند کاری انجام دهد، هم چنین باعث تخریب رابطه و سرزنش کودک نیز میشود و اوضاع را بدتر میکند.

بعضی مواقع هنگامی که کودکان به اجبار عذرخواهی میکنند، تنها برای فرار از تنبیه والدین است و هیچ فایده ای ندارد.

شاید والدین از این بابت کاملا راضی و خوشحال باشند از این که کودک شان بلافاصله عذرخواهی میکند اما این عذرخواهی هیچ فایده ای برای یادگیری او در برخورد با اشتباهات و جبران آن اشتباهات ندارد و فقط وسیله ای است برای فرار از تنبیه ای است که منتظر آن است.

عذرخواهی کودکان
عذرخواهی کودکان

اگر در موقعیتی کودک شما خطایی انجام داد که آسیبی به کودک دیگر رسید و حاضر به عذرخواهی نشد چه باید کرد؟

در ابتدا شما عذرخواهی کنید و کودک را از موقعیت دور کنید، زیرا در این شرایط هنوز مهارت عذرخواهی را به او یاد نداده اید، بنابراین انتظار نداشته باشید که عذرخواهی کند و سپس در فرصت مناسب موقعیتی را ایجاد کنید که این شرایط را تحلیل کنید؛ کودک در شرایطی که اشتباه میکند و نمیتواند عذرخواهی کند و مورد نگاه های سرزنش آمیز قرار میگیرد، عصبانی میشود و حال خوبی ندارد، بنابراین پس از اینکه از این موقعیت خارج شد و کمی آرام شد، فرصت مناسبی را ایجاد کنید که در آن موقعیت اشتباه را تحلیل کنید، زیرا هنوز به پایان کار نرسیده اید، باید برگردید و همراه با کودک آن موقعیت را تا حد ممکن بازسازی کنید و سپس از او بخواهید که اگر جای آن کودک بود که درموردش اشتباهی شده بود و آسیب دیده بود، دوست داشت چطور با او رفتار شود؟

با اینکار میتوانید از طرفی آن موقعیت را جایگذاری کنید و همدلی کودک تان را تقویت کنید.

بنابراین هیچ گاه کودک را مجبور به عذرخواهی نکنید. زیرا عذرخواهی مهارتی است که کودک باید در طی سالها و از ابتدای تولد بیاموزد. حتی در دوران شیرخوارگی نیز نیاز به عذرخواهی از کودک وجود دارد. رفتار باید از ابتدا در ذهن کودک ضبط و ثبت شود و پایه های مهارت های بعدی او را تشکیل دهد.

برای مشاهده محتوای ویدیویی مرتبط با این پست در اینستگرام کلیک کنید.

برای مشاهده محتوای ویدیویی مرتبط با این پست در آپارات کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

کودکان لجباز امروز،موفقین فردا!!!+عکس|دکتر الهام حبیبی

تلفن تماس جهت مشاوره و ارتباط با دکتر الهام حبیبی: 22124235-021 و 09902155649